Outsourcing

Outsourcing Procesów Biznesowych

Niezawodny Partner Outsourcingowy

APOG wspomaga organizacje w zakresie zgodności z przepisami AML, ESG oraz zarządzaniu danymi finansowymi w oparciu o wysoko wykwalifikowany personel w Polsce oraz wyspecjalizowane narzędzia procesowania danych.

W obszarze AML Compliance nasz zespół certyfikowanych ekspertów AML oferuje usługi outsourcingu AML dla instytucji finansowych, dostawców usług w zakresie krypto aktywów (Crypto-Asset Service Providers), emitentów krypto aktywów i innych instytucji obowiązanych.

Zatrudniamy specjalistów odpowiedzialnych w instytucjach obowiązanych za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Compliance Officers), specjalistów ds. raportowania AML/CTF (MLROs) i audytorów z ponad 10-letnim doświadczeniem w prowadzeniu złożonych dochodzeń, działań naprawczych i audytów KYC, KYT i KYB. Posiadamy udokumentowaną historię wysokiej jakości zawiadomień rzeczywistych i potencjalnych (Suspicious-Activity Report), z zakresu przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu współpracując z lokalnymi audytorami oraz organami administracji państwowej.  

Prowadzimy obowiązkowe szkolenia w organizacjach i wykłady z zakresu AML/CFT na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

W Private Equity (PE) APOG usprawnia, automatyzuje i przejmuje czasochłonne prace związane z monitorowaniem portfela inwestycyjnego oraz nadzorczym raportowaniem funduszy inwestycyjnych.

Skontaktuj się