Szkolenie AML

Szkolenie AML

Organizujemy szkolenia AML. To międzynarodowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Przestrzeganie jego założeń jest obowiązkiem każdej firmy i instytucji, zwłaszcza tych powiązanych z sektorem bankowym.

Na naszym szkoleniu:

  • zdobędą Państwo wiedzę z zakresu systemu AML i otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia,
  • dowiedzą się Państwo o praktykach powszechnie wykorzystywanych w branży oraz przeanalizują case study, co pozwoli na lepsze zrozumienie obowiązującego prawa,
  • zdobędą Państwo kwalifikacje, które są uznawane zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym,
  • poznają Państwo najnowsze metody prania pieniędzy i sposoby, które pozwalają na zapobieganie takim procederom,
  • poznają Państwo międzynarodowe normy związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu działalności terrorystycznej,
  • otrzymają Państwo dostęp do materiałów edukacyjnych, z których można skorzystać również w czasie wolnym.

Na szkolenie AML może zapisać się każdy, kto chce poznać działanie tego systemu i sposoby jego przestrzegania. Najczęściej współpracujemy z pracownikami działów ryzyka operacyjnego lub Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy. Z naszych szkoleń korzystają też osoby zatrudnione w biurach rachunkowych, bankach i neobankach.

Szkolenie AML z certyfikatem

Organizujemy szkolenia AML z certyfikatem. To dokument wydawany przez naszą firmę, który potwierdza, że dana osoba przeszła kurs i uzyskała odpowiednie kwalifikacje. Dokument ten pomaga poprawić sytuację pracownika na rynku – jest dużym atutem, na który wielu klientów zwraca uwagę przed podjęciem współpracy. Certyfikat ze szkolenia AML jest pożądany m.in. w biurach rachunkowych oraz w podmiotach odpowiedzialnych za wdrażanie systemu w firmach.

Jak przebiegają szkolenia AML?

Szkolenia AML są prowadzone przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży – zarówno na rynku polskim, jak i za granicą. To osoby, które na co dzień wykładają na uniwersytetach państwowych, przekazując cenną wiedzę studentom prawa, rachunkowości itd. Ich doświadczenie pozwala na przedstawianie informacji w sposób jasny i zrozumiały. 

W trakcie szkolenia koncentrujemy się na całym procederze prania pieniędzy – przebiegu, celu, nowoczesnych metodach, sposobach zapobiegania i konsekwencjach. Przedstawiamy regulacje międzynarodowe – UE, OFAC i OECD. Omawiamy prawdziwe przypadki i wykonujemy zadania praktyczne, które pomagają utrwalić zdobytą wiedzę.