Zarządzanie Danymi Finansowymi

Zarządzanie Danymi Finansowymi

APOG wprowadza i konsoliduje dane finansowe z raportów nadzorczych podmiotów zarządzających funduszami inwestycyjnymi.

APOG konsoliduje i standaryzuje dane, korzystając z wielu źródeł w celu ujednolicenia i ułatwienia cyklu raportowania.

Analizujemy metryki portfela i metodologie wyceny, przygotowujemy analizy na potrzeby podejmowania decyzji inwestycji portfelowych.

Wspieramy procesy zarządzania finansami, budżetowania oraz projekcji przepływów pieniężnych.

APOG prognozuje możliwe zwroty z inwestycji i ich wpływ na wyniki portfela inwestycyjnego

Skontaktuj się