Co to jest KYC i dlaczego muszę zweryfikować swoją tożsamość?

Zastanawiasz się, dlaczego firmy proszą Cię o potwierdzenie tożsamości? Weryfikacja KYC (Know Your Customer) to kluczowy krok w stronę zapewnienia bezpieczeństwa danych czy transakcji. Sprawdź, jakie korzyści płyną z tego procesu i dlaczego ma tak szczególne znaczenie.

Weryfikacja KYC – co to jest?

Weryfikacja KYC to ważny proces w branży finansowej, ale nie tylko. Jego celem jest potwierdzenie tożsamości klienta. Zmniejsza ryzyko oszustwa i procederu prania pieniędzy, podnosząc przy tym bezpieczeństwo całej transakcji. W ramach procedury klienci zobowiązani są do dostarczenia firmie dokumentów potwierdzających ich dane. Mogą to być np.:

 • dowód osobisty,
 • paszport,
 • prawo jazdy.

Celem weryfikacji KYC jest uzyskanie gwarancji, że osoby korzystające z usług danego przedsiębiorstwa są za tymi, za które się podają. To znacząco zwiększa poziom zaufania w relacjach organizacji z klientem.

Dlaczego proces KYC ma tak duże znaczenie?

Procedura Know Your Customer odgrywa duże znaczenie z kilku powodów. Weryfikacja tożsamości klientów pomaga zapobiegać oszustwom i praniu pieniędzy (procedura AML). Instytucje finansowe czy organizacje regulacyjne przykładają do tego ogromną wagę.

Proces KYC pomaga chronić firmy przed ryzykiem współpracy z osobami zaangażowanymi w działalność przestępczą. Weryfikacja w naturalny sposób zwiększa więc bezpieczeństwo całego systemu finansowego przedsiębiorstwa.

KYC to także sposób na budowanie trwałej i popartej zaufaniem relacji między klientami a instytucją. Ci pierwsi, przechodząc proces weryfikacji, mają pewność, że ich dane będą wykorzystywane zgodnie z prawem. Z kolei dla instytucji znajomość grona klientów oznacza szansę na lepsze dopasowanie swojej oferty do ich potrzeb i oczekiwań. Weryfikacja KYC stanowi również metodę monitorowania ewentualnych podejrzanych transakcji, co do których nie ma pewności. 

Warto pamiętać, że w niektórych krajach przestrzeganie standardów KYC to obowiązek i wymóg prawny. Organizacje, które go zaniedbują, narażają się na wysokie kary finansowe i inne konsekwencje. W tym kontekście KYC pomaga dostosować się do regulacji i zachować renomę firmy.

Jak przebiega proces KYC?

Weryfikacja KYC przebiega w kilku etapach. Jej cele to dokładne potwierdzenie tożsamości klienta i ocena potencjalnego ryzyka związanego z jego działaniami. 

Krok 1: Gromadzenie informacji

Na początku klient proszony jest o dostarczenie podstawowych danych osobowych. 

Obejmują one:

 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • adres zamieszkania, obywatelstwo,
 • numer telefonu.
image2.jpg

Zdarza się, że klienta prosi się również o informację o źródłach dochodu, pochodzenia środków pieniężnych.

Krok 2: Dostarczenie dokumentów przez klienta

W celu potwierdzenia tożsamości klient musi przedłożyć jeden z dokumentów, który ją potwierdzi. Dokument jest skanowany lub fotografowany, a następnie przesyłany do weryfikacji.

Krok 3: Weryfikacja dokumentu

Zespół weryfikacyjny dokładnie analizuje dane. Wykorzystuje w tym celu specjalne narzędzia, które automatyzują cały proces. Sprawdzanie obejmuje m.in. ocenę autentyczności i zgodność zawartych w dokumentach informacji.

Krok 4: Analiza ryzyka

Organizacja przeprowadza następnie ocenę ryzyka związanego z konkretnym klientem. Pod uwagę bierze się jego profil oraz historię finansową. Czasem robi się to z wykorzystaniem rejestrów przestępców finansowych.

Krok 5: Zatwierdzenie lub odrzucenie 

Finalnie instytucja podejmuje decyzję o zatwierdzeniu lub odrzuceniu wniosku klienta. Jeśli wynik weryfikacji będzie pomyślny, klient będzie mógł korzystać z pełnej oferty firmy. W przypadku odmowy otrzyma on stosowną informację o decyzji. Może też zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych dokumentów lub informacji.

Krok 6: Monitorowanie

Instytucja finansowa jest zobowiązana do nieustannego monitoringu klientów. Dzięki temu może na bieżąco wykrywać niepokojące sygnały i aktualizować informacje w swoim systemie. Regularna ocena ryzyka jest niezbędna, aby utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. 

Dlaczego warto weryfikować tożsamość w ramach KYC?

Wdrażanie rozwiązań KYC przynosi firmie szereg korzyści, które znacznie wykraczają poza dostosowanie się do wymogów prawnych. W procedurę tego rodzaju warto inwestować, aby:

 • zwiększyć bezpieczeństwo wewnętrzne organizacji,
 • budować zaufanie w relacjach z klientami,
 • zachować zgodność działalności z regulacjami prawnymi,
 • zoptymalizować procesy weryfikacji klientów i dokumentów,
 • skuteczniej zarządzać ryzykiem.

Inwestycja w profesjonalną weryfikację KYC to decyzja o charakterze strategicznym. Przynosi przedsiębiorcy długofalowe korzyści.

Przykłady zastosowania KYC w różnych branżach

Weryfikacja KYC może być z powodzeniem wdrażana w różnych sektorach i branżach. W przypadku bankowości i finansów to fundament. Dzięki procedurze instytucje finansowe zapobiegają aktom terroryzmu i chronią się przed współpracą z oszustami. Zanim potencjalny klient złoży wniosek o otwarcie rachunku bankowego, udzielenie kredytu czy przeprowadzenie dużej transakcji, będzie musiał dostarczyć szereg dokumentów potwierdzających jego tożsamość. 

Z KYC korzystają także podmioty na rynku ubezpieczeniowym. W ten sposób mogą łatwiej oceniać ryzyko związane z klientami, zapobiegać nadużyciom czy wyłudzeniom z polis. Weryfikacja zachodzi przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej. 

Kolejnym obszarem, w którym proces KYC ma zastosowanie, jest FinTech, czyli technologie finansowe. Chodzi m.in. o platformy płatności online czy kryptowaluty.  

 

image3.jpg

W przypadku branży FinTech do weryfikacji klientów wykorzystuje się takie rozwiązania jak sztuczna inteligencja czy biometria. 

KYC to temat znany także przedsiębiorcom działającym w branży e-commerce. Wdrożenie procedury ma na celu zapobieganie oszustwom płatniczym i ochronę tożsamości klientów. Ryzyko wyłudzeń jest spore zwłaszcza przy dużych transakcjach internetowych. 

Procedura Know Your Customer odgrywa istotną rolę. Stanowi strategiczne narzędzie do ochrony danych i zarządzania ryzykiem. Warto się więc z nim zapoznać i je wdrożyć.